iWidok-ogólny-ceremonii-ipogrzebowej-na-Oksywiu

Rocznik Gdyński
iUroczystość-ku-czci-Antoniego-Abrahama-w-Oksywiu
iWidok-ogólny-cmentarza-wojskowego-na-Oksywiu