Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni – Program i zakres jej pracy // Codzienna Gazeta Handlowa. – [brak danych]

Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni - Program i zakres jej pracy