Strona głównaKsiążki o GdyniJacht Klub Morski "Gryf" / Marek Twardowski. - Gdynia : Fundacja Promocji...

Jacht Klub Morski “Gryf” / Marek Twardowski. – Gdynia : Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2008. – 144 s.

Jacht klub "Gryf"

 

Od Autora

Pod koniec 2007 r. kierownictwo JKM „Gryf” zwróciło się do mnie z pytaniem, czy mógłbym przygotować publikację opisującą dzieje Klubu. Termin byt „strażacki” – pół roku.

Postanowiłem spróbować.

Zachętą był fakt, że w Klubie zachowała się najważniejsza dokumentacja, w tym większość rocznych sprawozdań i protokołów corocznych Walnych Zebrań od powojennego reaktywowania Klubu, tj. od 1945 r Dodatkowym bodźcem była przyjemność spotkania i rozmowy z długoletnimi członkami Kluba którzy two­rzyli tę historię, i których pamięć wielokrotnie mnie ratowała przy rozwikłaniu spraw z różnych powodów zagmatwanych lub pomijanych w oficjalnych spra­wozdaniach. Szczególną pomocą i cierpliwością służyli tutaj (wymienieni w ko­lejności alfabetycznej) Maciej Dowbyluk, Marcin Jażdżewski, Jerzy Jędrzejewski, Bernard Korybalski, Andrzej Lebman, Ryszard Lewandowski, Bronisław Kuśnierz, Stefan Maćkowiak, Bohdan Prusinkiewicz, Zbigniew Tarała oraz Danuta Zuch Dziękuję też członkom Zarządu Klubu, którzy cierpliwie korygowali kolejne wer­sje tej pracy. Odrębne podziękowania należą się paniom Małgorzacie Sokołow­skiej oraz Mirze Urbaniak na przedrukowanie z ich publikacji nie­których not biograficznych zasłużonych „gryfowców”.

W pracy wykorzystano obszerne fragmenty „Rysu historycznego JKM Gryf LOK” (wydanego przez Klub w 1978 r., którego autorką była Barbara Thoma – żeglarka „Gryfu”, uczestniczka tych wydarzeń. Dużą pomocą w osadzeniu różnych wydarzeń w realiach politycznych okazał się również drugi tom fundamentalnej pracy W. Głowackiego, „Dzieje żeglarstwa polskiego”, obejmujący lalo czterdzieste i pięćdziesiąte.

Niniejsze książka nie pretenduje do pełnego opracowania, przede wszyst­kim z powodu krótkiego czasu na jego przygotowanie i szczupłości bazy źródło­wej. Oparto je głównie na corocznych sprawozdaniach Zarządu i protokołach Walnych Zebrań; wykorzystano też wybrane dokumenty z klubowego archiwum. Te suche fakty uzupełnione zostały informacjami udzielonymi przez wymienionych wyżyj członków Klubu. Zdaję sobie sprawę, że wiele wydarzeń zostało tu pominiętych, wiele szczegółów wymaga uściślenia …

 

Przeczytaj również

Najnowsze