Jak się przedstawia obecnie dostęp Polski do morza / G. Chrzanowski // Morze. – 1925, nr 7, s. 2

Jak się przedstawia obecnie dostęp Polski do morza // Morze. - 1925, nr 7, s. 2