Jubileusz portu Gdyni / Jerzy Czartowski // Rocznik Gdyński. – 1998, nr 13, s. [13]-15. – Il.

Jubileusz portu Gdyni