Kapituła KIGM nie przyznała nagrody “Bursztynowa Kaczka” // Namiary na Morze i Handel. – 2003, nr 11, s. 22

Kapituła KIGM nie przyznała nagrody "Bursztynowa Kaczka"