Hala odpłynęła / (MaB) // Namiary na Morze i Handel. – 2003, nr 11, s. 23. – Il.

Hala odpłynęła