dzs258

Kazimierz Mayer (1888-1961)
Kazimierz Mayer (1888-1961)
dzs259