Kierunki przemian demograficznych w Gdyni / Aleksandra Cicharska, Łukasz Dopierała // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 25, s. 147-153. – Wykr.

Kierunki przemian demograficznych w Gdyni