Czesi i Słowacy w Gdyni po 1945 roku / Krzysztof Chalimoniuk // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 25, s. 140-146

Czesi i Słowacy w Gdyni po 1945 roku