KIGM o stoczniach / rozmowa z Jerzym Uziębło, dyrektorem Biura KIGM // Namiary na morze i handel. – 2007, nr 4, s. 22

KIGM o stoczniach / rozmowa z Jerzym Uziębło, dyrektorem Biura KIGM