Komitet “Dni Morza” w Gdyni. Ukonstytuowanie się prezydium i komisyj // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 116, s. 7

Komitet "Dni Morza" w Gdyni