Komunikat Sztabu Głównego Naczelnego Wodza Nr 2 z dnia 2-go września