Komunikat Sztabu Głównego Naczelnego Wodza Nr 3 z dnia 3-go września