Konferencja polsko-czechosłowacka w sprawie przewozów kolejowych // WIadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s. 38

Konferencja polsko-czechosłowacka w sprawie przewozów kolejowych