Konsul Czechosłowacki w porcie gdyńskim // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 9, s. 41

Konsul Czechosłowacki w porcie gdyńskim