Kontakty czechosłowacko-gdyńskie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku / Krzysztof Chalimoniuk // Rocznik Gdyński. – 2011, nr 23, s. 105-118. – Tab.

Kontakty czechosłowacko-gdyńskie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku