Kościół św. Józefa w Kolibkach w świetle źródeł archiwalnych (1762-1939) / Tomasz Rembalski // Rocznik Gdyński. – 2007, nr 19, s. 17-38. – Il., tab.

Kościół św. Józefa w Kolibkach w świetle źródeł archiwalnych (1762-1939)