Rola inteligencji w życiu Gdyni okresu międzywojennego / Mieczysław Widernik // Rocznik Gdyński. – 2007, nr 19, s. 39-60

Rola inteligencji w życiu Gdyni okresu międzywojennego