Ładnie pojmują działalność “narodową”. Kolporterzy wywrotowej bibuły w areszcie gdyńskim // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 188, s. 8

Ładnie pojmują działalność "narodową". Kolporterzy wywrotowej bibuły w areszcie gdyńskim // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 188, s. 8