Likwidacja kawiarni “Bałtyk” // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 298, s. 2