Lista kandydatów Chrześc. Zjedn. Nar.-Gosp. do Rady Miejskiej // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 8, s. 7