Zwiedzamy Śląsk Zaolziański! // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 8, s. 7

Zwiedzamy Śląsk Zaolziański! // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 8, s. 7