Lord Baden – Powell na czele 650 angielskich harcerek i harcerzy przybywa w sierpniu do Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 3, s. 28

Baden Powell w Gdyni