Polska Reduta miesięcznik poświęcony sprawom obrony kresów zachodnich i kresów wschodnich 1934, nr 1, s. 22

Polska Reduta miesięcznik poświęcony sprawom obrony kresów zachodnich i kresów wschodnich 1934, nr 1, s. 24