M. T. K. w Gdyni, [w:] Jednodniówka Oddziału Związku Legjonistów Polskich w Gdyni z okazji XI Zjazdu Legjonistów nad polskiem morzem 11.VIII.1932. – s. 34. – Nakładem Oddziału Związku Legjonistów Polskich w Gdyni

M. T. K. w Gdyni