Masowy napływ kuracjuszów na wybrzeże już się rozpoczął. Największy ruch panuje w Orłowie Morskim // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 150, s. 10

Masowy napływ kuracjuszów na wybrzeże już się rozpoczął. Największy ruch panuje w Orłowie Morskim // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 150, s. 10