Męskie Domy Zakonne / Lucyna Przybylska // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. [173]-182. – Il.

Męskie Domy Zakonne