Nieznane dokumenty dotyczące budowy kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdyni / Jarosław Rusak // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. [167]-172. – Il.

Nieznane dokumenty dotyczące budowy kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdyni