Miasto Gdynia jako oparcie dla portu / Jerzy Muller // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 8, s. 2-3. – Il.

Miasto Gdynia jako oparcie dla portu