Międzynarodowe Bałtyckie Zawody Konne // Gazeta Gdyńska. – 1939, 15 lipca