Miejsce Marynarki Wojennej w dziejach Gdyni / Jerzy Przybylski // Rocznik Gdyński. – 1997, nr 12, s. [173]-185

Miejsce Marynarki Wojennej w dziejach Gdyni