Historia i współczesność 4 Gdyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej / Jacek Dworakowski // Rocznik Gdyński.- 1997, nr 12, s. [187]-195

Historia i współczesność 4 Gdyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej