Miesięczne zebranie szoferów // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 174, s. 12

Miesięczne zebranie szoferów