Minimalne frachty drzewne z portów Gdańsk i Gdynia // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 3, s. 15

Minimalne frachty drzewne z portów Gdańsk i Gdynia