Modernizacja Szkoły Muzycznej I i II stopnia / Anna Naumowicz // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 26, s. [162]-169. – Il.

Modernizacja Szkoły Muzycznej i i II stopnia