Nowy scenariusz dla centrum Gdyni – budowa Gdyńskiego Centrum Filmowego i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego / Aleksandra Sprengel // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 26, s. [156]-161. – Il.

Nowy scenariusz dla Centrum Gdyni