Mundur Polskiego Marynarza / Józef Wąsiewski // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [143]-145

Mundur polskiego marynarza