Okręt żyć moŻe tylko na wodzie / Witold Urbanowicz // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [139]-141

Okręt żyć morze tyko na wodzie