Naczelnik Wydziału Portowego w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 8, s. 35

Naczelnik Wydziału Portowego w Gdyni