Nadleśnictwo Gdańsk. Lasy Gdyńskie / Witold Ciechanowicz // Rocznik Gdyński. – 2012, nr 24, s. 197-199

Nadleśnictwo Gdańsk. Lasy Gdyńskie