Jubileusz 90-lecia gdyńskiego portu // Rocznik Gdyński. – 2012, nr 24, s. 200-204. – Il.

Jubileusz 90-lecia gdyńskiego portu