Nadmierne podatki miejskie w związku z przerostem aparatu urzędniczego / Jan Burzyński // [Materiał wyborczy Narodowego Bloku Gospodarczego]