Zgubne skutki etatyzmu w dotychczasowej gospodarce / Edward Kubale // [Materiał wyborczy Narodowego Bloku Gospodarczego]