NAMIARY NA MORZE I HANDEL: [dwutygodnik]. – 1999, nr 2

 

Drodzy Czytelnicy!

Wyniki, jakie uzyskały w minionym, 1998 r. polskie porty świadczą, że lansowana przez wiele lat teza, iż sytuacje, jaka w nich panuje, jest odzwierciedleniem
rzeczywistego stanu gospodarki, stała się nieaktualna. To samo dotyczy zresztą
obiegowego sloganu, że porty są oknami na świat danego kraju. Polska gospodarka rozwija się bowiem niezwykle dynamicznie, a w polskich portach jest przysłowiowa „bryndza”. Jedynymi jaśniejszymi miejscami na ponuro szarym obrazie
przedstawiającym polskie porty w zasadzie są jedynie: Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni i Port Północny w Gdańsku. Wnioski takie można wysnuć na podstawie prezentowanych na stronach 13-18 tekstów charakteryzujących sytuację we wszystkich polskich portach morskich w 1998 r.

Niestety, trudno doszukać się również optymizmu w docierających do nas informacjach o sytuacji w br. Wręcz przeciwnie, wiele wskazuje na to – m.in. wyniki
negocjowanych aktualnie przez zarządy portów i spółki przeładunkowo-składowe
umów dotyczących warunków współpracy z kontrahentami w 1999 r., coraz dotkliwszy dla portów Trójmiasta wpływ kryzysu gospodarki rosyjskiej, a także wyraźnie widoczne skutki „schładzania” koniunktury gospodarczej – że w br. nastąpi dalsze pogorszenie sytuacji w polskich portach.

By zakończyć niniejszy komentarz akcentem optymistycznym dodajmy, że dobra koniunktura do portów powrócić ma już w 2000 r., m.in. na skutek aktywizacji
polskiego eksportu na rynki pozaeuropejskie.

Pozostaję z poważaniem

Jerzy Drzemczewski

 

W numerze m.in.:

Jaki był 1998 rok?

Wymienialny zloty – powód do dumy

Cała wstecz

Rynek frachtowy – grudzień 1998-styczeń 1999

Skutki Ocean Shipping Reform Act of 1998

Morski kalejdoskop

Stocznia Gdynia tworzy nowy holding

Przymknięte okna na świat

Przeładunki głównych polskich portów w lalach 1996-1998

Chemia w porcie

Rok nadziei i szans gdyńskiego portu

Program rozwoju Portu Handlowego Świnoujście

Fuzja tradycji i nowoczesności

Evisa – nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem w GSR S.A.

Kio wypije to piwo

Personalia

Morze nie wystarcza

Sailingi

Kronika Towarzyska