NAMIARY NA MORZE I HANDEL: DWUTYGODNIK MENEDŻERÓW TRANSPORTU, HANDLU I PRZEMYSŁU MORSKIEGO

namiary.pl

Lektura najnowszego numeru dwutygodnika menedżerów transportu, handlu i przemysłu morskiego „Namiary na morze i handel”, pokazuje iż okres letni, nie jest dla przedsiębiorstw branży morskiej okresem odpoczynku. Lipcowe „Namiary na morze i handel” podejmują szereg „gorących”, choć bynajmniej nie wakacyjnych tematów.

Felieton Macieja Borkowskiego, omawia okoliczności utraty dotychczasowej pozycji w radach nadzorczych zarządów portów przez Gdynię, Gdańsk, Szczecin i Świnoujście. W części poświęconej aktualnym wydarzeniom, znaleźć można między innymi, publikacje o planach wykorzystania żeglugi śródlądowej do transportu węgla przez Grupę Kapitałową OT Logistics, jak również informacje o rozpoczęciu budowy przez stocznię Crist S.A. częściowo wyposażonego promu pasażersko samochodowego dla norweskiej stoczni Ulstein.

Tematem wiodącym podwójnego numeru są kwestie szeroko pojętego kształcenia oraz znaczenia innowacyjności w działalności instytucji edukacyjnych branży morskiej. Pierwszy z artykułów poświęconych tym zagadnieniom pojawia się w dziale AKTUALNOŚCI, gdzie przedstawiono ofertę edukacyjną, jaką oferuje gdyńska Szkoła Morska. Problemy związane z działalnością szkolnictwa i jego związki z szeroko pojętą branżą morską poruszono w wywiadzie przeprowadzonym przez Piotra Frankowskiego z rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie, Wojciechem Ślączką zamieszonym w dziale ROZMOWA NAMIARÓW.

Z kolei problem braku pracowników o różnych specjalnościach niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw z branży morskiej scharakteryzowali szefowie wiodących przedsiębiorstw, w tym gdyńskich: Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Gdynia, oraz Tomasz Wrzask, PR & marketing manager Crist. Kwestie związane z różnymi aspektami kształcenia pracowników gospodarki morskiej poruszono również w pozostałych artykułach zamykających dział RAPORT. W pierwszym z nich Czesław Romanowski przedstawił różnego rodzaju innowacyjne działania podejmowane przez Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie. Raport ten zamyka wykaz szkoleń realizowanych przez szereg różnego rodzaju instytucji.

W kolejnym artykule, Zofia Bąbczyńska-Jelonek przedstawiła kwestie związane z budową i funkcjonowaniem rurociągu Nor Steram 2, natomiast Dorota Pyć omówiła funkcjonujące w nauce prawa i w orzecznictwie morskim pojęcie zdatności statku do żeglugi.

Do bieżących wydarzeń powrócono w tym numerze w Dziale KONFERENCJE I SYMPOZJA przedstawiając laureatów tegorocznej edycji „Spedytora Roku”, oraz w artykułach podsumowujących stan polskiej gospodarki morskiej przygotowanych przez Macieja Borkowskiego i Czesława Romanowskiego.

Numer zamyka sprawozdanie z działalności Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Chodzi tu o seminarium „Sojusz Pacyfiku – gospodarcze wyzwanie dla Polski, oraz konferencję którą Krajowa Izba Gospodarki Morskiej zorganizowała przy współpracy z Ambasadą Egiptu. Znalazła się tu również, informacja, o przygotowaniach misji gospodarczej do Kazachstanu, organizowanej w związku z Polsko-Kazachskim Forum Gospodarczym.

 

 

 

Namiary na morze i handel