Orientacyjny wykaz tytułów czasopism gdyńskich (wydawanych w okresie międzywojennym) / Andrzej Romanow // Rocznik Gdyński. – 1983, nr 4, s. [277]-281

Orientacyjny wykaz tytułów czasopism gdyńskich (wydawanych w okresie międzywojennym)