Nasze kąpieliska morskie / W. Gruba // Morze. – 1925, nr 8, s. 12. – Il.

Nasze kąpieliska morskie // Morze. - 1925, nr 8, s. 12. - Il.