Nasze okręty wojenne zbliska // Nadzwyczajny Kurjer Morski. – 1937, nr 1, s. 3