Niepełnosprawni ruchowo w przestrzeni publicznej miasta Gdyni / Aleksandra Cicharska, Aleksandra Szwaba // Rocznik Gdyński. – 2016, nr 28, s. 105-115. – Il.

Niepełnosprawni ruchowo w przestrzeni publicznej miasta Gdyni